Châm cứu

Xưa như trái đất, con người từ khi sinh ra đã bẩm tố vẫn luôn có khả năng tự chữa lành mọi bệnh tật. Nhưng vì cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến cho con người tự làm mất dần đi sức khỏe của chính mình.
..
Bản chất của châm cứu là tái thiết lập lại khả năng của chính con người bạn mà không cần dùng tới thuốc hay các yếu tố phụ trợ khác..
..
Xuất phát từ một nguồn nhưng phương pháp mỗi người mỗi khác, phương pháp châm cứu không đau là một kỹ năng rất cao, đòi hỏi sự tập trung năng lượng rất lớn của người thầy thuốc giúp cho bệnh nhân khỏe mạnh mà không làm tổn thương tới các cơ quan nội tạng nào khác của họ.

[Tìm hiểu thêm...]

Hỗ trợ sinh sản

Mang thai tự nhiên là một quá trình kỳ diệu của cuộc sống.
..
xxxxx.
..
xxx.

Mang thai tự nhiên

Xưa như trái đất, con người từ khi sinh ra đã bẩm tố vẫn luôn có khả năng tự chữa lành mọi bệnh tật. Nhưng vì cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến cho con người tự làm mất dần đi sức khỏe của chính mình.
..
Bản chất của châm cứu là tái thiết lập lại khả năng của chính con người bạn mà không cần dùng tới thuốc hay các yếu tố phụ trợ khác..
..
Xuất phát từ một nguồn nhưng phương pháp mỗi người mỗi khác, phương pháp châm cứu không đau là một kỹ năng rất cao, đòi hỏi sự tập trung năng lượng rất lớn của người thầy thuốc giúp cho bệnh nhân khỏe mạnh mà không làm tổn thương tới các cơ quan nội tạng nào khác của họ.

Năng Lượng

Xưa như trái đất, con người từ khi sinh ra đã bẩm tố vẫn luôn có khả năng tự chữa lành mọi bệnh tật. Nhưng vì cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến cho con người tự làm mất dần đi sức khỏe của chính mình.
..
Bản chất của châm cứu là tái thiết lập lại khả năng của chính con người bạn mà không cần dùng tới thuốc hay các yếu tố phụ trợ khác..
..
Xuất phát từ một nguồn nhưng phương pháp mỗi người mỗi khác, phương pháp châm cứu không đau là một kỹ năng rất cao, đòi hỏi sự tập trung năng lượng rất lớn của người thầy thuốc giúp cho bệnh nhân khỏe mạnh mà không làm tổn thương tới các cơ quan nội tạng nào khác của họ.

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHÂM CỨU
Phòng khám châm cứu hỗ trợ sinh sản, mang thai tự nhiên,châm cứu hỗ trợ ivf, châm cứu hỗ trợ iui, châm cứu hỗ trợ trước chuyển phôi

Địa chỉ: 66 Ngọc Lâm, Long Biên , Hà Nội

Điện thoại: 0963.664.365

Mail: lienhe@quynhchamcuu.name.vn