Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Contact Acupuncture in Hanoi, Traditional Vietnam
Acupuncture, moxibustion in Hanoi, Traditional Vietnam...See more ⇣
About


introduce
introduce...See more ⇣
About


| 1 | (1/12)|

(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in