Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Home »Acupuncture » Kinh dịch » Dự trắc có những phương pháp nào

Dự trắc có những phương pháp nào

Gieo quẻ

Thuật dự trắc khác nhau cũng có những đặc điểm không thể đồng nhất. Dự trắc quẻ và xem chữ ký thiên về dự đoán những sự kiện cụ thể, xem tứ trụ và chiêm tinh chủ yếu thiên về đoán mệnh của cả cuộc đời. Về mặt bản chất, dự trắc quẻ và xem chữ ký đều là bắt nguồn từ cảm ứng của người trung gian, còn xem tứ trụ và xem chiêm tinh là xem cảm ứng theo các chòm sao trên trời. Thường thì cảm ứng của việc gieo quẻ là thời kỳ ngắn, chớp nhoáng, còn cảm ứng theo các chòm sao trên trời là thời kỳ dài, liên tục. Tuy nhiên cũng cần chú ý thời gian ngắn dài và sự mạnh yếu của mức độ cảm ứng không có mối liên hệ nào.    

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in