Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Huyệt Túc Tam Lý
Huyệt túc tam lý...See more ⇣
Từ điển huyệt vị châm cứu
Bói bài ý nghĩa về vận số của 52 lá bài Tây
Bói bài là hình thức dự trắc về tương lai, vận mệnh, các sự kiện lớn của con người được dùng nhiều ở các nước phương Tây. Có ......See more ⇣
Bói toán


| 1 | 2 | 3 | (1/313)|

(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in