Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
introduce
introduce...See more ⇣
About


Vì sao châm cứu chữa được bệnh
Châm cứu học hay Đông y học nói chung được xây dựng trên những học thuyết khí hóa, Âm dương, Ngũ hành, Tạng tượng, Kinh mạch...Muốn vận dụng một cách đúng đắn, chúng ta cần nắm vững các học thuyết trên...See more ⇣
11/08/2020châm cứu


Mục đích chữa bệnh là gì
lập lại thế cân bằng...See more ⇣


| 1 | 2 | 3 | (2/313)|

(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in